BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH - LK SỬA CHỮA

QUI ĐỊNH BH MÀN HÌNH:
**************************
Từ chối Bảo hành trong các trường hợp sau: 
- Đứt cáp màn hình không bảo hành
- Gãy ngàm, Bể Ngàm không bảo hành
- Rơi Bể, Cấn Bể Cảm Ứng không bảo hành
- Rơi Bể, Cấn Bể màn hình, màn hình vô nước không bảo hành

STT Loại Sạc Ghi Chú Giá
Màn Hình Iphone
1 Màn Hình 6G   Call
2 Màn Hình 6S   Call
3 Màn Hình 6P   Call
4 Màn Hình 6SP   Call
5 Màn Hình 7G   Call
6 Màn Hình 7P   Call
7 Màn Hình 8G   Call
8 Màn Hình 8P   Call
9 Màn Hình X (OLED) OLED Call
10 Màn Hình XS   Call
11 Màn Hình XR   Call
12 Màn Hình XS MAX   Call
13     Call
Cảm Ứng IPHONE / IPAD
1 Cảm Ứng IPAD mini 1/2 + (Home) Zin 1:1 Call
2 Cảm Ứng IPAD mini 3 Zin 1:1 Call
3 Cảm Ứng IPAD mini 4   Call
4 Cảm Ứng IPAD 2   Call
5 Cảm Ứng IPAD 3   Call
6 Cảm Ứng IPAD 4   Call
7 Cảm Ứng IPAD air/ipad 5   Call
8 Cảm Ứng IPAD air2/ipad 6   Call
9 Cảm Ứng    Call
Màn Hình SAMSUNG
1 Màn Hình E500(E5) OLED Call
2 Màn Hình J7Prime/G6100 Zin Call
3 Màn Hình J700(J7 2015) OLED Call
4 Màn Hình J710(J7 2016) OLED Call
5 Màn Hình J730 OLED Call
6 Màn Hình J510(J5 2016)   Call
7 Màn Hình E700(E5)   Call
8 Màn Hình A510 (A5 2016)   Call
9 Màn Hình J6   Call
10 Màn Hình J530   Call
11 Màn Hình A720   Call
12 Màn Hình A710   Call
13 Màn Hình J800   Call
14 Màn Hình    Call
Màn Hình OPPO
1 Màn Hình A33/NEO 7   Call
2 Màn Hình A35/F1   Call
3 Màn Hình A33/NEO 9   Call
4 Màn Hình R8001/R8007/R1K/R1S   Call
5 Màn Hình R827/Find5   Call
6 Màn Hình R7 lite   Call
7 Màn Hình R7S    Call
8 Màn Hình A39 NEO9S   Call
9 Màn Hình A51 miro5   Call
10 Màn Hình A59 F1S/ A1061   Call
11 Màn Hình R3001/R3007/miro5   Call
12 Màn Hình    Call


“Chất Lượng – Uy Tín – Trách Nhiệm – Chuyên Nghiệp”
Hân Hạnh Cùng Hợp Tác & Cùng Phát Triển!

Cam Kết Hoàn Tiền Nếu Giá Trị Sản Phẩm Không Đúng Với Chất Lượng

Các bài đăng khác
BẢNG BÁO GIÁ SẠC, CÓC, CÁP, TAI NGHE
BẢNG BÁO GIÁ SẠC, CÓC, CÁP, TAI NGHE
BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI PIN ĐIỆN THOẠI
BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI PIN ĐIỆN THOẠI
BẢNG BÁO GIÁ SẠC DỰ PHÒNG
BẢNG BÁO GIÁ SẠC DỰ PHÒNG
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
BẢNG THÔNG BÁO
BẢNG THÔNG BÁO