BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI PIN ĐIỆN THOẠI

BẢNG BÁO GIÁ SỈ PIN ĐTDĐ

LƯU Ý : Giá Chỉ Áp Dụng Cho Đơn Hàng Sỉ Lấy Số Lượng 

1/ iPhone + iPad : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Diễn Giải  Giá Call
1 PIN 5G Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
2 PIN 5S Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
3 PIN 5SE Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
4 PIN 6G Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
5 PIN 6S Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
6 PIN 6 Plus Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
7 PIN 6S Plus Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
8 PIN 7G Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
9 PIN 7 Plus Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
10 PIN 8G Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
11 PIN 8 Plus Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
12 PIN X Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
13 PIN XS Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
14 PIN XR Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
15 PIN XMAX Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
16 PIN 11 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
17 PIN 11 PRO Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
18 PIN 11 PROMAX Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
19 PIN IPAD 2 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
20 PIN IPAD 3/IPAD 4 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
21 PIN IPAD 5/ AIR 1 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
22 PIN IPAD 6/ AIR 2 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
23 PIN MINI 1 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
24 PIN MINI 2/ MINI 3 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
25 PIN MINI 4 Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
26 PIN PRO 9,7IN Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
27 PIN PRO 10,5IN Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
28 PIN PRO 12,9IN Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call
29 PIN PRO 12,9IN NEW Thời Hạn Bảo Hành: 2 năm (24 tháng) Call

 

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá Sỉ
NOKIA 4C – 5C
1 4C + 5C 600mAh ( 2 IC Chống Phù & Chống Chạm )  1x
2 4C + 5C 800mAh ( 2 IC Chống Phù & Chống Chạm )  1x
3 4C + 5C 1000mAh ( 2 IC Chống Phù & Chống Chạm )  1x
4 4C + 5C 1050mAh ( 2 IC Chống Phù & Chống Chạm )  2x

2/ NOKIA DÒNG CAO :

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 4B 2630, 2760, 6111, 7370, 7373, 7500, N75, N76.. 2x
2 4CT 5310, 6600S, 7210C, 7310,… 2x
3 4S 2680S, 3600S, 7100 Super, 7610 Super… 2x
4 5BT N75, N76, 6120, 7510, 2600C,… 2x
5 5CT 6730C, 5630, 5220, C5… 2x
6 5F 6290, E65, N93i, N95, N96,… 2x
7 5K N85, N86, … 2x
8 5M 5610, 5700, 6110, 6500S, 7390, 8600,… 2x
9 5U 8900,… 2x
10 6F N78, N79, N96,… 2x
11 6MT N81, N81_8G, N82, E51,… 2x
12 6P 6500C, 7900Prism,… 2x
13 4D N97 mini ,….. 3x
14 4U E66, 8800 sarpphire, 8800 Arte, 3120c, 6600S,… 3x
15 6M 3250, 6233, 6280, 9300, N73, N93, …  3x
16 6Q 6700, 6700C,… 3x
17 6X 8800 Sirocco, … 3x
18 3L N603, Lumia 610, 701, 710, Asha 303,… 3x
19 4L E55, E61i, E63, E71, E75, E90, N800, N810, N97, 6650,… 3x
20 4J C6, C7, X3, Lumia 620, Lumia 720,… 3x
21 5J 5800, C3, Lumia 520,… 3x

3/ NOKIA – LUMIA : (Nhập Số Lượng Call)  

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 6C Nokia N-Gage QD,… 3x
2 4UL Lumia 225,… 3x
3 5JW Lumia 800, N9,… 3x
4 5Z Nokia 700,…  3x
5 4W Lumia 810, Lumia 822,… 4x
6 4YW Lumia 925,… 4x
7 5H Lumia 630,… 4x
8 5S Lumia X2,… 4x
9 5T Lumia 820,… 4x
10 6EW Lumia 900,… 4x
11 BV-5J Lumia 435, 532,… 4x
12 BN-01 Nokia X, A110,… 4x
13 BN-02 Nokia XL, RM 1030, RM 1042, N640… 5x
14 BN-06 Lumia 430,… 5x
15 BL-L4A Lumia 535,… 5x
16 BV-L4A Lumia 830, 540… 5x
17 T4B Lumia 640XL,… 5x
18 T5C Lumia 640,… 5x
19 T5A Lumia 730,… 5x
20 4GWA Lumia 625t, Lumia 720t,… 8x
21 4GW Lumia 625, Lumia 720, Lumia 920,… 8x
22 4BW Lumia 1520,… 1xx
23 4BWA Lumia 1320,… 1xx
24 5XW Lumia 1020,… 1xx
25 5QW Lumia 930,… 1xx

4/ SAMSUNG : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 E250/AK X160, X200, E250, D520, C450, C520, C130, C140, C260, C300, D730, E580, E900, X150,… 2x
2 E2510/AT E2510, S350, E590, E590, E598, D610, D618, F678, F679, M3510, M609, S3500C 2x
3 J600/BH/AZ J600, J608, M600, M608, E748, M600, J618, E740, F110, F118, F339, G618, J218, S6700, 3053,… 2x
4 J700/AP J700, E570, E578, T509, E690, J708,… 2x
5 U700/BK U700, U708, Z560, Z728, Z370, 706sc, U708e, G800, Z720, Z560,T919,… 2x
6 S3600/BG S3600,… 2x
7 S5233/BQ S5233, L870, L878, L878e,U940, U948, F488e, F330, G600, G608, S5230, F488E, G808, G800, S7520u,… 2x
8 L700/BN L700, W559, ZV60, J800, F400, F270, M7500, M7600, S5600, T739, B108, T239, S3653, S3650, C5510, B3410, B5310, C3060, M7500, S5550, S3370, S5560, S5620, S7070, S7220,… 3x

5/ SAMSUNG GALAXY : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 S5360
(EB454357VU)
S5300, Galaxy Y 5360,… 2x
2 S5530/B8 S5530, S5200, S5220, T369,… 2x
3 S5570/H5
(EB494353VU)
S5250, S5253, S5330, S5570, S5720, S5750, S5753, S5780, S7230, S7230e, S7233, C6712, i5510, T449,… 2x
4 S5820
(EB484659VU)
S5820, i8150, S8600, M930, T589, T759,… 2x
5 S5830
(EB494358VU)
Galaxy Ace S5830, S5660, S5670, S6102, B7510, S6802,… 3x
6 S7270
(B100AE)
Ace 3 S7270, Trend Lite S7392,… 3x
7 S7275
(B105BE)
S7275,… (1800 mAh) 5x
8 i8160
(EB425161LU)
S3 Mini i8160, i8190, Trend Plus S7580, S7560, S7562,… 3x
9 i8260
(EB425365LU)
Galaxy Core i8260,… (1700 mAh) 4x
10 i8262
(B150AE)
Galaxy Trend 3, Core Plus G350, Core i8260, G3502, G3508, G3509,… (1800 mAh) 4x
11 i8552
(EB585157LU)
Galaxy Win i8530, i8552, i727, T989, i547, E120s, E110s, E120L, i8520, i9210,… 4x
12 i8910/A8
(EB504465VU)
i8910, S8500, W799, i5700, i5800, i5801, i329, i8320, i6410, i8700, B7300, i83,… 4x
13 i9070
(EB535151VU)
i9070, … 4x
14 i9082
(EB535163LU)
Galaxy Grand 1 i9082,…  4x
15 i9152
(B650AC)
Mega 5.8 i9152,…(2600 mAh) 5x
16 I9200
(B700BC)
Galaxy Mega 6.3,… 5x
17 S1
(EB575152VU)
Galaxy S1, i9000, i9001, i9003, i9088, M110s, i897, i917, i919, i955, D710, T959v,… 4x
18 S2
(EBF1A2GBU)
Galaxy S2, i9100,… 4x
19 S2 HD
(EB-L1D7IBA)
S2 HD, i997, E120s, S2 T989 T-Mobile, i727 Skyrocket AT&T, Nexus SPH-L700 AT&T, Galaxy Rugby LTE i547, …
(EB555157VA) + (EB555157VK) – 1850mAh
4x
20 S3
(EBL1G6LLU)
Galaxy S3, i9300, i747,… 4x
21 S3 HQ
(EBL1H2LLU)
Galaxy S3 Hàn Quốc E210, i939,…
(EBL1H2LLU) + (EBL1H2LLK)
4x
22 S4
(B600BC)
Galaxy S4 i9500, Galyxy J,… 5x
23 S4 mini
(B500AE)
I9190, I9192, S4 Mini,… 4x
24 S5
(EBBG900BBC)
Galaxy S5, G900,… 5x
25 S6 Galaxy S6,… 6x
26 S6 Edge Galaxy S6 Edge,… 6x
27 S7
(EB-BG930ABE)
Galaxy S7, SM-G9300, G930F, G930A, G930L, G9308, G930V, G930P, G930, … (3000mAh) 6x
28 S7 Edge
(EB-BG935ABE)
Galaxy S7 Edge, G9350, G935FD, SM-G935F,… (3600mAh) GH43-04575B 6x
29 Note Edge
(BN915BBC)
i9150, Galaxy Note Edge SM-N915,… 5x
30 Note 1
(EB615268VU)
Galaxy Note 1, i9220, N7000,… 5x
31 Note 2
(EB595675LU)
N7100, Galaxy Note 2,… 5x
32 Note 3
(B800BE)
N9005, Galaxy Note 3, N900, N9006,… 5x
33 Note 3 mini
(EBBN750BBC)
Note 3 Mini, N7505,… 5x
34 Note 4
(EBBN910BBE)
N910, Note 4,… 5x
35 Note 5
(EB-BN920ABE)
N920, Note 5,… 7x
36 G313H
(EB-BG313CBE)
Galaxy V G313,… (Có 4 chấu pin) (1500 mAh) 3x
37 G350
(B150AE)
Galaxy Trend 3, Core Plus G350, Core i8262, G3502, G3508, G3509,… (1800 mAh) 4x
38 G355
(EB-BG355BBE)
Core 2 G355,… 4x
39 G3568v
(B450BC)
Afyon GT-I1819, Galaxy Core LTE G3518, Mini 4G G3568V, Core 4G G386F, Core Plus G730, G730A,… (2000 mAh) 4x
40 G360
(EB-BG360CBE)
G360, Galaxy J2,… 4x
41 G530
(EB-BG530BBC)
Galaxy J2 Pro, J2 Prime, J320, J3 (2016), Galaxy J5, G530,… (2600 mAh) 4x
42 G7102
(EB-B220AC)
G7106, G7102 ( Grand 2 ),… (2600 mAh) 5x
43 A3 Galaxy A3, A300,… 7x
44 A3 (2016) Galaxy A310, Galaxy A3 (2016),… 5x
45 A5 Galaxy A5, A500,… 7x
46 A5 (2016) Galaxy A510, Galaxy A5 (2016) Duos,… 5x
47 A7 Galaxy A7, A700,… 7x
48 A7 (2016) Galaxy A710, Galaxy A7 (2016) Duos,… 5x
49 A8
(EB-BA800ABE)
Galaxy A8 (2015), Galaxy A8 Duos, A8000, A800F, A800S, A800YZ, … (3050 mAh) 6x
50 E5 Galaxy E5,… 6x
51 E7 Galaxy E7,… 7x
52 J Galaxy J, S4,…  5x
53 J1 Galaxy J1, J100,…  4x
54 J1 ACE
(EB-BJ110ABE)
Galaxy J1 Ace, SM-J110, J110F, J110G, J110H, J110M, Galaxy J1 Ace NEO J111, … (EB-BJ111ABE) – 1900 mAh 4x
55 J120 (2016) Galaxy J120 (2016),… 4x
56 J2 Galaxy J2, G360,…  4x
57 J320 Galaxy J2 Pro, J2 Prime, J320, J3 (2016), Galaxy J5, G530,… (2600 mAh) 4x
58 J4+
(EB-BG610ABE)
Galaxy J4+, J4 PLUS, J7 PRIME, G610, G6100, ON7, … (3300 mAh) 7x
59 J5 Galaxy J2 Pro, J2 Prime, J320, J3 (2016), Galaxy J5, G530,… (2600 mAh) 4x
60 J510 (2016) Galaxy J510 (2016),…  6x
61 J5 PRO
(EB-BJ530ABE)
Galaxy J5 (2017), Galaxy J5 PRO, J530,… 7x
62 J5 PRIME
(EB-BG570ABE)
Galaxy J5 PRIME, G5510, G5520, G5700, J570, G570, ON5, … (EB-BG57CABE) – 2400 mAh 7x
63 J7 Galaxy J7,… (3000mAh) 6x
64 J710 (2016) Galaxy J710 (2016),…  6x
65 J7 PRO
(EB-BJ730ABE)
Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 PRO, J730,… (3600 mAh) 7x
66 J7 PRIME
(EB-BG610ABE)
Galaxy J4+, J4 PLUS, J7 PRIME, G610, G6100, ON7, … (3300 mAh) 7x
67 T699
(EBL1K6ILA)
Galaxy S Relay 4G, T699,… 4x
68 W999
(EB445163VU)
W999,… 4x

6/ SAMSUNG GALAXY TAB : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 T110/T111
(EB-BT115ABC)
T110, T111,… (Galaxy Tab 3 Lite) Call
2 T230/T231
(EB-BT230FBE)
T231,… (Galaxy Tab 4 7.0″)  Call
3 P1000 (SP4960C3A) P1000,… (Galaxy Tab 7.0″) Call
4 P3100
(SP4960C3B)
P3100, P3110, P6200,… (Galaxy Tab 2 7.0″) Call

7/ MOTOROLA : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 BX40 V8, U8, V9, U9, V9m, ZN5, Z9,… 2x
2 BR50 V3, V3i, V3x, BZ60, V3c, V3ie, U6, MS500, I830, V6,… 2x
3 BC50 K1, L6, Z1, Z3, V280, V8SL, L2, V270, E8, L6G, VE70, VE66, VE20, ZN200, EM30, EM35, W165,… 2x
4 BQ50 W230,… 2x
5 BT50 V191, V360, A732, A1200, W220, W375, W355, W218, W208, W210, W170, W205, W355, W510, V360, A732, E2, W270, A810, C168, E770, K3, Q8, Q9, W388, W156, W170, W205, W206, W208, W210, W218, W230, W360, W371, W510, W396, W231, C290, C975, C980, E1000, V190, Sfone, v360,… 2x
6 BC60 L7, V8, K1, C257, A1600, Z6w, C261,… 2x
7 BT60 C168, C363, E770, A3100, A300, L800t, Q11, I580, Q9, E680, E680i, A760, A728, K630, V300, V303, V400,V500, V510, V600,… 2x

8/ SONY : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 BST-33 (SE) K810i, W850i, W880, W950i, M600i, P990i,… 2x
2 BST-36 (SE) J300c, J300i, K310c, K510c, Z550c, Z508c, J300, T258, K790i, Z310, Z550, Z558, T302, T310, T316, W200,… 2x
3 BST-37 (SE) K610c, W660c, K750c, W550c, K758c, K600c, W600, W800c, D750, K750i,… 2x
4 BST-38 (SE) T658, S550i, C902, C905, K770, K858, C510, W995, C510c, W707, W980, S312, K850, S500i, W580,… 2x
5 BST-39 (SE) W910i,… 2x
6 BST-41 (SE) X1, X2i,… 3x
7 BST-43 (SE) Yari,… 3x
8 EP500 W8, W18i, WT19i, ST15i, ST17i, SK17i, E15i, E16i, U5i, U8i,  X7, X7 Mini, X8, Xperia Mini, Xperia Mini Pro,… 4x
9 BA600 ST25i, LT26i,… 4x
10 BA700 MT15i, Xperia Neo, M16i, Xperia Pro, ST18i Xperia,… 4x
11 BA750 LT18i Xperia Are S, Xperia Arc LT15i, X12,… 4x
12 BA800 Xperia V, S, SL, Nozomi, Acr HD,…  5x
13 BA900 ST26i, LT29i,… 5x
14 BA950 Xperia ZR, C5502, M36h,… 6x
15 Xperia C3 Sony Xperia C3, D2502, M50w, S55t, Xperia T3,… (2500 mAh) 6x
16 Xperia C4 Sony Xperia Z3 Compact, Z3C, Z3 mini, Xperia C4, Sony Xperia C4 LTE, D5803, D5833, E5303, E5306, E5333, E5343, E5353, E5363,… (LIS1561ERPC – 2600 mAh) 6x
17 Xperia C5 Xperia C5 Ultra, C5 Ultra Dual, E5506, E5533, E5553, E5563, E6508, E6533, E6553, SO-03G, SOV31, Xperia Z3 Plus, Xperia Z3+, Xperia Z3X, Xperia Z4, Xperia Z4 Compact, Xperia Z4 LTE-A, Xperia Z4 TD-LTE, Xperia Z4 WiMAX 2+, Xperia Z4v LTE,… (LIS1579ERPC) – 2930mAh 6x
18 Xperia E4 Xperia ZL2 SOL25, Xperia E4 Dual E2115,… (LIS1574ERPC) (3000 mAh) 6x
19 Xperia E5 Sony Xperia E5, Sony Xperia XA, F3111, F3112, F3113, F3115, F3116, F3311,… (1298-9239) (LIS1618ERPC – 2300mAh) 6x
20 Xperia M4 Xperia M4 Aqua,… 6x
21 Xperia M5 Sony Xperia M5, Xperia M5 Dual, E5603, E5606, E5633, E5653, E5663,… (AGPB016-A001) (2600 mAh) 7x
22 Xperia XA Sony Xperia E5, Sony Xperia XA, F3111, F3112, F3113, F3115, F3116, F3311,… (1298-9239) (LIS1618ERPC – 2300mAh) 6x
23 Xperia XA Ultra Sony Xperia XA Ultra, XA Ultra C6, Sony Xperia Z5 mini, Z5 Compact, Z5C, X mini, E5803, E5823, F3211, F3213, F3215, F3216, F3216Xc, F5321,… (LIS1594ERPC – 2700mAh) 7x
24 Xperia XA1 Ultra G3212 Xperia XA1 Ultra Dual, G3221 Xperia XA1 Ultra, G3223 Xperia XA1 Ultra, G3226 XA1 Ultra Dual,… (LIS1641ERPXC – 2700mAh) (P/N: 1307-1549.2) 7x
25 Sony Z Sony Z, LT36,… 6x
26 Xperia Z1 Xperia Z1, C6902, C6903, LT39h,… 6x
27 Xperia Z1 Compact Xperia Z1 Compact, Z1 Mini,… 6x
28 Xperia Z2 Xperia Z2,… 6x
29 Xperia Z3 Xperia Z3,… 6x
30 Xperia Z3 mini Sony Xperia Z3 Compact, Z3C, Z3 mini, Xperia C4, Sony Xperia C4 LTE, D5803, D5833, E5303, E5306, E5333, E5343, E5353, E5363,… (LIS1561ERPC – 2600 mAh) 6x
31 Xperia Z3 Plus

Xperia Z4

Xperia Z4 Compact

Xperia C5 Ultra, C5 Ultra Dual, E5506, E5533, E5553, E5563, E6508, E6533, E6553, SO-03G, SOV31, Xperia Z3 Plus, Xperia Z3+, Xperia Z3X, Xperia Z4, Xperia Z4 Compact, Xperia Z4 LTE-A, Xperia Z4 TD-LTE, Xperia Z4 WiMAX 2+, Xperia Z4v LTE,… (LIS1579ERPC) – 2930mAh 6x
32 Xperia Z5 Xperia Z5,… 8x
33 Xperia Z5 mini Sony Xperia XA Ultra, XA Ultra C6, Sony Xperia Z5 mini, Z5 Compact, Z5C, X mini, E5803, E5823, F3211, F3213, F3215, F3216, F3216Xc, F5321,… (LIS1594ERPC – 2700mAh) 7x
34 LT26w Xperia Acro S LT26w,… 7x
35 LT22 
(AGPB009-A001)
Xperia P LT22,… 6x
36 LT28 Xperia ion LT28i,… 6x
37 MT27 
(AGPB009-A002)
Xperia Sola MT27i,… 6x
38 ST27
(AGPB009-A003)
Xperia Go ST27i,… 6x
39 E10i Xperia X10 Mini,… 6x

9/ LG : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 KG70  (470A) KG70, KG70c, KG800, KG810, KG970, KF600, KE970, AX830, KF755, KU970, M280, KF310a, KX755,… 2x
2 KU290  (330GP) KU290, … 2x
3 KF300  (330GP) KF300, KM380, KF750, KF300e, KF240, KF245, KM385, KM386, KX266, KS360, KM300, GM210, KT520,…GB230 2x
4 CU720  (330GP) CU720,… 2x
5 KU380  (330GP) KU380,KF360, KP100, KP320, KP110, KP105, CE110, KP115, KP160, KM330, KP108,… 2x
6 KU990  (580A) KU990, KW838, KE998, CU915vu, CU920, KB770, KC910,
KC910e, KM900, HB620t, CU920,…
2x
7 GC900  (580N) GC900, GM730e, UX700, GT500, GT505,… 2x
8 KP500  (570A) KP500, KC550, G500, KC560, KC780, KF690, KF700, KP800, KX500,… 2x
9 KG195  (195) KG195, KG198, KE198,… 2x
10 KG77  (411A) KG77, KE770, KG278, KG270, KG271, KG275, KG276, AX271, KF510, KG200, KG238, KG289, … 2x
11 GD510  (550N) GD510,… 2x
12 GD900  (520N) GD900, BL40, IP-520n, GB100 GB101 GB106 GB110 GB125 GM205, KG280… 2x
13 KF900  (340N) KF900, KM555, GT350, GT350i… 3x
14 LX370  (430N) LX370, C300, T300, GM360, gs290… 3x

10/ LG Dòng Android : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 400N GW525, GW620, GW820, GW825v, GW880, E720, GT540, GX200, GX500, GM750, GD888, P500,… 4x
2 42FN P350,… 4x
3 44JH P700, MS770, LS730, US730,… 4x
4 44JN P970, E400, E510, E612,…  4x
5 44JR P940, SU540,… 6x
6 47TH Optimus G PRO 2,…  7x
7 48LN P720, P725, C800, LS696,… 4x
8 48TH D686, E980, F240, Optimus G PRO,… 7x
9 49KH P930, P936, P960, VS920, LU620, LU6200, SU640,… 5x
10 49PH F210,… 6x
11 51YF BL-51YF/G4, … 7x
12 52UH L65, L70, D285, D325,… 6x
13 53HN C729, P920, P925, P990, P999, SU660, SU760,… 4x
14 53QH VU2, F160L, Optimus 4X HD, F200L, P768, P880,… 6x
15 53YH G3, F400, D830, D851, D855, VS985,… 7x
16 54SG G2 F320,… 6x
17 54SH F260,… 6x
18 59JH P713, P715, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual,… 6x
19 T3 VU1, F100, F100K, F100L, F100S,… 6x
20 T5 F180, E970, E975, E977, E978,… 6x
21 T6 F220k,… 6x
22 T7 Optimus G2 D802,… 8x
23 T8 G Flex, D950, D955, D956, D958, D959, F340, LS995,… (3500mAh) 8x
24 T9 Nexus 5 D820, D821,… 7x
25 T11 LG L22 isai F340, G Flex, D955,… (EAC62218301) (2500mAh) 8x

11/ SKY : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 A770 (BAT-6800M) A760, A770,… (BAT-6800M) 4x
2 A800 (BAT-7100M) A800, A810, A820,… (BAT-7100M) 5x
3 A830 (BAT-7200M) A830 (BAT-7200M) 5x
4 A840 (BAT-7300M) A840 (BAT-7300M) 6x
5 A850 (BAT-7400M) A850 (BAT-7400M) 6x
6 A860 (BAT-7500M) A860 (BAT-7500M) 6x
7 A870 (BAT-7600M) A870 (BAT-7600M) 6x
8 A880 (BAT-7700M) A880 (BAT-7700M) 6x
9 A890 (BAT-7800M) A890 (BAT-7800M) 7x
10 A900 (BAT-7900M) A900 (BAT-7900M) 7x
11 A910 (BAT-8100M) A910 (BAT-8100M) 7x
12 T100K (BAT-7000M) T100K (BAT-7000M) Call

12/ Lenovo : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 BL – 171 A60, A65, A368, A390, A390t, A500,… 3x
2 BL – 179 S680, S686, S760, S850e, K2,… 3x
3 BL – 192 A300, A590, A750,… 3x
4 BL – 194 A288t, A298t, A360, A370, A520, A530, A660,
A690, A698t, A780, S760, S850,… 
3x
5 BL – 196 P700, P700i,… 4x
6 BL – 197 A798t, A800, A820, S720, S899t,… 4x
7 BL – 198 A830, A850, K860, S880, S890,… 4x
8 BL – 203 A66, A365e, A369,… 4x
9 BL – 204 A586, A630t, A765e, S696,… 4x
10 BL – 208 S920,… 4x
11 BL – 209 A516, A630e, A706, A760, A820e,… 4x
12 BL – 210 A656, A658t, A750e, A766, S650, S820,… 4x
13 BL – 212 A620t, A628t, A708t, A780e, S898t,… 5x
14 BL – 214 A208t, A218t, A269, A305e,… 4x
15 BL – 217 S930, S938t, S939, … 4x
16 BL – 222 S660, S668t,… 4x

13/ OPPO : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 Oppo
T005
A90, A100, A103, A105, A105k, A109, A109k, A113, A115, A115k, A121, A203, A121, A125, A127, A201, A203, A520, P51, T5,… 2x
2 Oppo
T009
A90, A100, A103, A105, A105k, A109, A109k, A113, A115, A115k, A121, A203, A121, A125, A127, A201, A203, A520, P51, T5,… 2x
3 Oppo
T013
A209, U525, U529,…  2x
4 Oppo
T017
A613, A615, A617, R601,… 2x
5 Oppo
T021
A93, A129,… 2x
6 Oppo
T023
R807, R811, A9, A91, X905, X907,… 2x
7 Oppo
T027
R803, R805,…  2x
8 Oppo
T029
R815, R815t, R821, R821t, R833t, R1001, Joy,… 3x
9 Oppo
P515
T15, T703, F15, X903, R801,…  3x
10 Oppo
P519
R813, R813t, R817, R817t, U701, U701t,…  3x
11 Oppo
P533
X907,… 3x
12 Oppo
P535
U2s, U707t,… 3x
13 Oppo
P539
Find 5, X909,… 7x
14 Oppo
P551
R809,… 7x
15 Oppo
P553
U707, Find Way S, Ulike 2,… 7x
16 OPPO
P557
N1, N1t, N1w,… 1xx
17 Oppo
P563
Find 5 Mini, R827, R827T, R850,… 6x
18 Oppo
P565
Neo, Neo 3, R2001, R2017, R829, R831, R831s, R831k, R831t,… 3x
19 Oppo
P567
R1, R829, R829T, R1K, R1L, R1S, R8000, R8001, R8006,  R8007, R8009,… 7x
20 Oppo
P569
Find 7, X9007,… 8x
21 OPPO
P571
One Plus,… 8x
22 Oppo
P573
U705t Ulike 2,… 8x
23 Oppo
P577
OPPO R3, N7005, R7005, R7007, Mirror 5, A51t, A51w, Neo 7, A33w,… 7x
24 OPPO
P579
R5, R8107, R8109,… 8x
25 OPPO
P581
N3, N5206, N5207,… 6x
26 OPPO
P589
Joy 3, Mirror 3 R3001, A11,… 4x
27 OPPO
P593
Oppo Neo 5, Neo 5S, A31, A31T, A31U,… 6x
28 OPPO
P601
Oppo F1 Plus, A53, A53m, A53t, A53 Dual SIM TD-LTE, A53 Global Dual SIM, A53 Global Dual SIM TD-LTE, A53c, A53f, A53m Dual SIM TD-LTE, OPPO F1S, A59,… 6x
29 OPPO
P605
OPPO NEO 7, A33, A33w, A33c, A33m, A33t, Mirror 5 Lite, Mirror 5 Lite Dual SIM TD-LTE, OPPO F1, A35,… 6x
30 OPPO
P615
OPPO A37, A37 Dual SIM TD-LTE, A37m, A37tm, OPPO NEO 9,… 6x
31 OPPO
P619
Oppo A39, A39 Dual SIM (CPH1605 / Neo 9s), A57 (F3 Lite), A57 Dual SIM (A57m / A57t),… 6x
32 OPPO
P631
Oppo A77, F1s 2017 Dual SIM LTE, F1s Global Dual SIM TD-LTE 64GB, Oppo F3, F5,… 6x
33 OPPO
P641
OPPO A71, A71 2018 Dual SIM, A71 2018 Dual SIM TD-LTE, A71k, A71V1, A71V2, A71V3, CPH1717, Oppo R9, A83, 6x
34 OPPO
P649
OPPO A71, A71 2018 Dual SIM, A71 2018 Dual SIM TD-LTE, A71k, A71V1, A71V2, A71V3, CPH1717, Oppo R9, A83, A83M, A83T, 6x
35 OPPO
P661
Oppo A3, Oppo F7, 6x
36 OPPO
P673
Oppo A3s, A5,… (4230mAh) 6x

14/ ASUS : (Nhập Số Lượng Call)

STT Loại Pin Đời Máy Sử Dụng Giá 000
1 Zenfones C Zenfones C,… (B11P1421) (2.160 mAh) 4x
2 Zenfones 2   6x
3 Zenfones 2 (5,5)   Call
4 Zenfones 4 A400,… (C11P1404) (1.600 mAh) 4x
5 Zenfones 4.5 A450,… (C11P1404) (1.750 mAh) 4x
6 Zenfones 5 A500, A501,… (C11P1324) (2.110 mAh) 7x
7 Zenfones 6 A600,… (C11P1325) (3.330 mAh) 9x
8 Zenfones 7 Fonepad 7, FE170CG, K012,… (C11P1327) (3.910 mAh) Call


Hân Hạnh Cùng Hợp Tác & Cùng Phát Triển!

“Chất Lượng – Uy Tín – Trách Nhiệm – Chuyên Nghiệp”
Cam Kết Hoàn Tiền Nếu Giá Trị Sản Phẩm Không Đúng Với Chất Lượng

Các bài đăng khác